O nas

Witamy w Mumuli!

Przedszkole Niepubliczne MUMULA zostało założone w 2011 roku pod patronatem Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu obecnie Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu. Dzięki temu nasza wykwalifikowana kadra ma dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu wychowania przedszkolnego. Chcemy także być wierni idei Uczelni homines hominibus (ludzie ludziom), czyli pragniemy służyć interesom społeczeństwa i realizować jego potrzeby edukacyjne.

Przedszkole jest czynne w godzinach od 7 do 17 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych ustawowo i wprowadzonych odrębnym zarządzeniem dyrektora.

 

Mumula

„Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym”

Charles Chaplin

Oferta naszego przedszkola

język angielski

rytmika

kinezjologia

logopeda i psycholog

Mumula od kuchni

Wspólnym celem wszystkich pracowników Przedszkola jest DOBRO DZIECKA, dlatego kadra systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Organ prowadzący wraz z dyrektorem przedszkola motywują nauczycieli do pracy na wysokim poziomie, m.in. poprzez częściowe dofinansowanie dokształcania.
Teren wokół przedszkola zachęca do spacerów i wycieczek, a położenie budynku Przedszkola w pobliżu terenów leśnych i rolniczych pozwoli wychowankom na prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole udziela także pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz logopedycznej dzieciom oraz wspiera w tym zakresie rodziców/opiekunów prawnych. Organizowane są nie tylko indywidualne spotkania w celu prowadzenia konkretnej terapii, ale również cykliczne zajęcia grupowe z psychologiem i logopedą, aby na bieżąco diagnozować Przedszkolaki oraz wspierać ich rozwój emocjonalny, a także rozwój mowy i umiejętności językowych.

Uczenie się jest wartością, środkiem do samorozwoju i samorealizacji. W tym celu stosujemy plan daltoński od najmłodszej grupy, rozpoczynając od rozwijania umiejętności współpracy.

Zapewniamy posiłki zbilansowane i przygotowane przez profesjonalistów. Wychowankowie codziennie zjadają śniadanie, obiad (dwudaniowy) i podwieczorek. Przez cały czas pobytu dziecka w Przedszkolu każdy maluch w każdej chwili może zaspokoić pragnienie wodą, herbatą lub sokiem.

Nawiązujemy współpracę z innymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi oraz gminą, aby zapewnić dzieciom możliwość uczestniczenia w rozmaitych imprezach, obchodach świąt itp., poszerzając wiedzę Przedszkolaków o otaczającym ich świecie.